Sat .   |   |

  FBIM Undergraduates Requirements

  PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

  PINTU BELAKANG 920x300

  BIL

  NAMA PROGRAM

  STPM

  MATRIKULASI

  DIPLOMA

  IJAZAH SARJANA MUDA PRODUKSI DAN KESIHATAN HAIWAN
  DG47

  08 Semester

  DAN

  IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN
  DS55

  08 Semester

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya ( Gred C+) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  DAN

  Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

  DAN

  Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

  Tidak cacat anggota

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi / Asasi

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya  ( Gred C+ )pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut :

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  DAN

  Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

  DAN

  Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

  Tidak cacat anggota

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  DAN

  Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

  DAN

  Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

  Tidak cacat anggota

  BIL

  NAMA PROGRAM

  STPM

  MATRIKULASI

  DIPLOMA

  IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN
  DY01

  08 Semester

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM.

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya ( Gred C+) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  DAN

  Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM.

  DAN

  Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

  Tidak cacat anggota

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi / Asasi

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya (Gred C+) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

  DAN

  Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

  DAN

  Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

  Tidak cacat anggota

  Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan

  DAN

  Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  DAN

  Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

  DAN

  Mendapat Tahap 2  (Band 2) dalam MUET.

  Tidak cacat anggota