Mon .   |   |
Nama Fakulti

FBIM Undergraduates Requirements

PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

PINTU BELAKANG 920x300

BIL

NAMA PROGRAM

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA

IJAZAH SARJANA MUDA PRODUKSI DAN KESIHATAN HAIWAN
DG47

08 Semester

DAN

IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN
DS55

08 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya ( Gred C+) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

DAN

Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

DAN

Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

Tidak cacat anggota

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi / Asasi

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya  ( Gred C+ )pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut :

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

DAN

Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

DAN

Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

Tidak cacat anggota

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

DAN

Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

DAN

Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

Tidak cacat anggota

BIL

NAMA PROGRAM

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN
DY01

08 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya ( Gred C+) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

DAN

Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM.

DAN

Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

Tidak cacat anggota

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi / Asasi

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya (Gred C+) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

DAN

Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

DAN

Mendapat Tahap 2 ( Band 2) dalam MUET.

Tidak cacat anggota

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

DAN

Mana-mana SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas pada peringkat SPM

DAN

Mendapat Tahap 2  (Band 2) dalam MUET.

Tidak cacat anggota