Tue .   |   |
Nama Fakulti
  • SULAM
  • SMTM
  • SMPMHSMPMH
  • Brochure extension ICAFT2023 2
  • e Banner Pengurusan FBIM 2023 Latest
  • Untitled

Academic Rules in UniSZA

Visi, Misi dan Matlamat

PERATURAN AKADEMIK PRA SISWAZAH - UniSZA

VISI

Bahagian Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni berhasrat melahirkan siswazah yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia dan progresif dalam kerangka pembangunan modal insan selari dengan visi dan misi universiti untuk melahirkan ‘pemimpin’ bertaraf dunia.


MISI

Untuk menyedia, membina dan mengembangkan aspek perkhidmatan serta pembangunan pelajar yang terbaik dan berkesan bagi melahirkan siswazah yang cemerlang serta berdaya saing seiring dengan hasrat universiti.


MATLAMAT

Bahagian Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni merupakan salah satu bahagian di universiti yang memberikan perkhidmatan secara langsung kepada pelajar-pelajar. Bahagian ini berperanan memastikan sistem pendidikan dapat direalisasikan menerusi aktiviti kokurikulum yang merangkumi sukan, riadah, budaya, seni dan kepimpinan. Selain itu berperanan sebagai penasihat dalam menguruskan aspek kebajikan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani demi faedah insan.

CetakE-mel

Journal of Agrobiotechnology

Journal Agrobiotech
 

LATEST PUBLICATION

More Articles: 2021 l 2020 l 2019 l 2018
0663106
Today
This Week
This Month
Last Month
All Counted
394
1210
8223
7882
663106

FBIM FACEBOOK